Het coronavirus: hoe gaan wij daarmee om?

In onze praktijk zijn we gewend om volgens strikte hygiëne protocollen zorg te verlenen. Daarmee voorkomen we veel besmettingen. Om de kans op verspreiding nog meer te verkleinen, hebben we onze protocollen verder aangescherpt.

Wanneer wordt mijn afspraak geannuleerd of verzet?

We laten alleen mensen in de praktijk toe waarvan wij met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Dit geldt voor u als patiënt maar ook voor onze medewerkers.

In de volgende situaties wordt uw afspraak verzet:

  • U bent besmet met het Coronavirus
  • Eén van uw gezinsleden/huisgenoten heeft het Coronavirus
  • U bent korter dan 2 weken geleden genezen van het Coronavirus
  • U zit korter dan twee weken in thuisquarantaine omdat u contact heeft gehad met iemand die Corona heeft
  • U heeft last van keelpijn, hoesten, niezen of koorts en bent nog geen 24 uur klachtenvrij
  • U heeft gezinsleden of huisgenoten die keelpijn hebben, hoesten, niezen en/of koorts hebben die nog geen 24 uur klachtenvrij zijn

We verzoeken u om, indien één van deze punten voor u relevant is, contact met ons op te nemen en de afspraak preventief al te verzetten.

Extra maatregelen in de praktijk

Geplande afspraken en te maken afspraken
In de praktijk hebben we een strenger deurbeleid. Voorafgaand aan uw afspraak ontvangt u een mail met triage vragen. Wij verzoeken u om deze te beantwoorden. Mocht u geen mailadres hebben of de mail niet ontvangen hebben dan zullen deze vragen mondeling bij binnenkomst doorgenomen worden. Wanneer u belt om een afspraak te maken op korte termijn, zal de assistente deze vragen telefonisch met u doornemen.

Wanneer blijkt dat u toch gezondheidsklachten heeft, wordt de afspraak preventief verzet. Wij vragen u dan ook om zelf al te bellen wanneer u nog niet 24 uur vrij bent van enige vorm van verkoudheidsklachten.

Wachtkamerbeleid

Kom op tijd maar vooral niet te vroeg.

Wij vragen u om bij binnenkomst een mondkapje te dragen tot aan de behandelkamer, alleen als u zit mag deze af.

Komt u met de auto dan graag in uw auto wachten, wij komen u van buiten ophalen. Komt u met de fiets of lopend, dan mag u plaats nemen in de wachtkamer.

Bij binnenkomst en vertrek verzoeken wij u om uw handen te desinfecteren. 

De behandelkamer
Wanneer de tandarts, mondhygiënist en/of de preventieassistente behandelingen gaan uitvoeren waarbij nevel vrij komt, zult u vooraf de behandeling preventief één minuut moeten spoelen met een mondspoelmiddel om mogelijke virussen in de mond te doden.

Het kan zijn dat de tandarts, waar mogelijk, meer met een rubberen lapje zal gaan werken. Dit is om te voorkomen dat er veel speeksel met de nevel mee komt. Na de behandeling is het niet mogelijk om uw mond nog (na) te spoelen.

Vervolgbehandeling
Het kan wellicht wat afstandelijker op u overkomen omdat we wat meer afstand moeten bewaren. Wanneer u een vervolgafspraak maakt, welke afhankelijk van de situatie in de behandelkamer kan zijn of bij de receptie, hou het dan zakelijk en kort. We zijn ons er bewust van dat dit een gekke situatie is en dat er veel bij te praten of over te praten valt. We willen echter zo weinig mogelijk mensen tegelijk in de wachtkamer hebben. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

Ik behoor tot de risicogroepen, wat moet ik doen?
Als u tot één van de risicogroepen behoort kunt u, mits verder gezond bent en u zich gezond voelt, gewoon een afspraak maken in de praktijk.