M.A. Nanninga

Functie: Tandarts

Ingeschreven in het vakgerelateerde kwaliteitsregister
Lid van een vakgerelateerde beroepsvereniging
Gevolgde na- en bijscholing in afgelopen kalenderjaar 40 uur,
waarvan 30 uur bij door het kwaliteitsregister goedkeurde trainingen.

Big-registratienummer: 69022938102
Relatie tot de praktijk: Zelfstandig

Terug naar overzicht