Missie en visie

Visie

Mondzorg hangt samen met de algemene lichamelijke gezondheid. Tandvleesproblemen hangen onder andere samen met hart-, vaatziekten en diabetes. Onze visie is daarom: Kies voor Gezond! Een preventieve aanpak is belangrijk; voorkomen is immers beter dan genezen.

Missie

Optimale mondgezondheid voor onze patiënten, dat is onze missie. Daarmee werken we tevens aan een frisse adem en een stralende lach. Hiermee hopen we te bereiken dat onze patiënten zelfvertrouwen uitstralen en een goed gevoel hebben over zichzelf. Zo proberen we bij te dragen aan ieders persoonlijk geluk.

Hoe werken we aan onze missie?

  • Stimulering van de periodieke controle voor continuïteit van zorg;
  • Zorg op maat, afgestemd op iedere patiënt;
  • Goed georganiseerde samenwerking binnen het team en met andere mondzorgspecialismen;
  • Zorg voor de beste kwaliteit door regelmatige bij- en nascholing en heldere, actuele richtlijnen;

Kies voor Gezond!